neděle 18. února 2018

Putování za kříži

Při našich procházkách městem vyhledáváme všechny křížky a kapličky,
 které se v našem městě zachovaly. Mnohé jsou již ve velmi špatném stavu, 
jiné již zanikly, ale mnohé jsou již díky nadšení našich spoluobčanů,
 opravené.
Tento článek bude postupně ještě doplňován, protože další kříže
  ještě hledáme při našich cestách po okolí města..
 Na mapách totiž nejsou všechny kříže dosud zanesené,
a tak postupně posíláme místa našich nalezených křížů
s fotografiemi k doplnění do map.
 V Příkré ulici

 Luční ulice

 Šluknovská ulice - kříž byl resturován v roce 2017

 Šluknovská, druhý kříž
Šluknovská třeí kříž se právě opravuje.
 Jiříkovská ulice

Slévačská ulice
Křižovatka Slévačké ulice a U Rybníka ( Cihelna)
 Slévačská ulice.
Na mostě přes Mandavu ve Výtopní ulici

Na Poustce, bohužel je schovaný v tůji
Další je u Starokřečanské silnice
A na rozcestí naproti stojí tento podstavec, na němž kříž zatím chybí.
Tento kříž je schovaný za soukromou zahradu a stojí u toku Mandavy.
Vyfocen je ze Starokřečanské ulice pohledem k bývalému Bytexu. ( dnes Ventos ?).
Nezjistili jak se k němu dostat a na soukromý pozemek jsme se báli vstoupit.
Kříž u Střelnice
 Horní Jindřichov - Na Pěšině. Zbyl jen podstavec, kříž chybí

Dlouhá ulice, Horní Jindřichov

 Pražská ulice

Nově zrestaurovaný kříž v ulici Nová


Zálužanská ulice.
Tento kříž v Havířské ulici není sice kovaný, ale kamenný,
i tak si myslím, že mezi sakrální památky našeho města patří.
Bohužel sošku Ježíše, která na kříži byla, zřejmě někdo ukradl.
Podle mého názoru byla na podstavci i umístěná lampa,
kde po držáku zbyly jen stopy...

neděle 11. února 2018

Strážný vrch

                                                 Strážný vrch(420 m). 
Je zde pravoslavný kostel Stětí sv. Jana Křtitele a křížová cesta s Kalvárií. Základní kámen původně poutní kaple byl položen roku 1722 matkou majitele zdejšího panství Christinou Terezií z Lichtenštejna. Kaple byla dokončena v roce 1725. Roku 1784 byla kaple pro nadbytečnost, zrušená. Roku 1787 ji koupil místní výrobce plátna Fidelis Salomon a zahájil její přestavbu na větrný mlýn. Mlýn moc nevydělával a tak zde Salomonův syn Samuel založil hostinec. Pak se tu vystřídalo několik dalších majitelů, až roku 1845 získal areál spolek rumburských měšťanů, vedených Andreasem Artlem, aby zde obnovili poutní místo.  Už od roku 1829  stála severně od bývalé kaple křížová cesta s Kalvárií. Jako poutní místo se využívalo do roku 1945, kdy po vyhnání německy mluvícího obyvatelstva tu bylo zřízeno strážní místo pohraniční stráže a v polovině 50. let se uvažovalo o demolici objektu. Roku 1959 byl objekt pronajat pravoslavné církvi na 99 let, která zde působí dodnes. Prvním duchovním správcem byl archimadrita (představený kláštera) Andrej Kolomacký, kyjevský rodák, který chrám opravil a vybavil jej osobitou výzdobou.

Na kostelíku je plastika Ježíše s andělem v Getsemanské zahradě. 
Plastika bohužel neodolala vandalům, kteří urazili hlavy u obou soch.
U kostelíka je nejmladší Křížová cesta Šluknovského výběžku
se čtrnácti zastaveními.V roce 1908  bylo doprostřed přemístěno sousoší "Ukřižování" 
od Josefa Salma z Nových Křečan.


středa 31. ledna 2018

Kaple sv. Alžběty Durinské Vnitřek kaple
Na venkovní zdi  kaple byly umístěny pamětní desky z původního památníku,
který byl  dřívějším obecním úřadě.